Öppettider: Måndag-torsdag 10.00-15.00
+46 729 640800

KOÇ UNIVERSITY HOSPITAL

Koç University Hospital tillhandahåller individuellt anpassade hälsovårdstjänster. Sjukhusen i Vehbi Koç Foundation erbjuder hälsovårdstjänster av hög standard enligt den lagstiftning och de riktlinjer som lagts fram i Världsdeklarationen om patienträttigheter.

Ett av de största projekten för Vehbi Koç Foundation inom utbildningsområdet är Koç-universitetet. Trots sin relativt korta historia är Koç-universitetet redan ett av de mest väletablerade och prestigefyllda universiteten i Turkiet. Koç-universitetets medicinska fakultet började ta emot studenter i september 2010.

> Folder på engelska om Koç University Hospital

 

Dr Erhan Buluctu presenterar verksamheten:

intensivecare”På våra sjukhus använder vi innovativa metoder med de modernaste teknikerna för kliniska flöden. Men vi inser också att teknologi i sig inte har något värde om det inte finns människor som kan hantera den. Således är ”humankapital” såväl vår grundläggande resurs som vår främsta konkurrensfördel.

Vi satsar på att fortlöpande utveckla, inspirera och investera i vår personal.

Vi strävar efter att bibehålla vårt goda rykte inom hälsovårdssektorn genom att garantera pålitlig patientvård, ömsesidig och transparent kommunikation, egenbedömning och fortlöpande utveckling.

I stället för ett volym- och avdelningsbaserat system erbjuder vi program- och verksamhetsområden. Genom att avlägsna alla gränser mellan avdelningarna blir det möjligt att behandla patienter ur ett helhetsperspektiv. När vi nu närmar oss år 2020, 100-årsjubiléet för American Hospital i Istanbul, koncentrerar vi våra insatser på att bevara vår respektabla position och förbättra vår internationellt erkända ryktbarhet.”

Erhan Bulutcu, med dr

Hjärtkirurgi i världsklass

_IMG1002

”Levande Hjärta” är ett tvärvetenskapligt hjärtprogram på Koç Universitetssjukhus med team bestående av kompetens från både hjärtkirurgin, kardiologin och kärlkirurgin.

Läs mer

Kvalificerad vårdpersonal med patienten i fokus

Vehbi Koç Foundation’s, VKF, vårdinrättningar skräddarsyr lösningar för patientens bästa. Det finns till och med ett Patient Experience Office, som är det första i sitt slag i Turkiet. Detta kontor kom till för att säkerställa högsta vårdkvalitet och en positiv kundupplevelse.

Specialister på IVF-behandling

Inför ditt besök kommer sjukhusets internationella avdelning för de olika patientprogrammen att hjälpa dig med bland annat behandlingsplan, kostnadsberäkning, tolk och eventuell transport.

Vehbi Koç Foundations vårdinrättningar (VKFHI), där Koç University Hospital ingår, har följande värdegrund:

  • Etiskt förhållningssätt i alla våra tjänster
  • Säkra och kvalitetsinriktade vårdtjänster för patienter
  • Hållbarhet och kontinuerlig utveckling på våra vårdinrättningar
  • Öppenhet i all kommunikation
Tofflor från Koc universitetssjukhus. Foto: Åsa Svensdotter

BILDDIAGNOSTIK
Vår röntgenutrustning inkluderar;
•    MRI-scanners,
•    Multidetektorsdatortomografer,
•    Fluoroskopi och angiografisystem,
•    Digital mammografi,
•    Bord med system för stereotaktisk bröstbiopsi,
•    Ultraljud
•    Digitalt röntgensystem.

Våra avdelningar för nukleärmedicin utför diagnostiska och terapeutiska ingrepp med modern utrustning, inklusive;
•    SPECT-kameror,
•    PET/CT-scanners,
•    Utandningsmaskiner för ureatester.

KLINISKA LABORATORIER
•    PATOLOGI
•    GENETIK
•    IN VITRO-FERTILISERING (IVF)
•    MIKROBIOLOGI
•    BIOKEMI

INTERVENTIONELLA OMRÅDEN
•    Rum för angioskopi
•    Interventionell radiologi
•    Interventionell smärtlindring
•    Rum för endoskopi
•    Rum för minimalt invasiv kirurgi (bronkoskopi, hysteroskopi, urodynamik, cystoskopi)
•    IVF (In vitro-fertilisering)

 

INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR
Vårt IVA-team behandlar och hjälper till att ta hand om omkring 3000 – 4000 patienter per år. Patienternas vistelse i intensivvårdsavdelningen kan variera mellan några timmar till flera månader beroende på patienternas kliniska status. Välunderhållen spetsteknologi, välutbildad vårdpersonal och lagarbete är av avgörande betydelse för att kunna tillhandahålla den bästa vården för intensivvårdspatienter.
•    Medicinska intensivvårdsavdelningar (MICU)
•    Kirurgiska intensivvårdsavdelningar (SICU)
•    Kardiovaskulära intensivvårdsavdelningar (CVICU)
•    Intensiv hjärtvårdsavdelning (CCC)
•    Neonatala intensivvårdsavdelningar (NICU)
•    Intensivvårdsavdelningar för barn (PICU)

OPERATIONSSALAR
Sedan år 2000 har vi i våra operationssalar på American Hospital genomfört fler än 10.000 operationer per år. Alla har utförts i enlighet med de högsta kraven på säkerhet. Våra sjukhus står till tjänst 24 timmar om dygnet, med 12 operationssalar och 29 pre- och postoperativa avdelningar vid American Hospital, 13 operationssalar och 49 pre- och postoperativa avdelningar vid Koç universitetssjukhus, samt 2 operationssalar och 6 pre- och postoperativa avdelningar vid MedAmericans ambulerande center för kirurgisk vård. Våra operationssalar är utrustade med den senaste tekniken för att bistå vid alla typer av operationer.

VÅRDAVDELNINGAR
Det finns 200 sjukhussängar på American Hospital och 191 på Koç universitetssjukhus.

POLIKLINIKER
Det finns 119 undersökningsrum för öppenvård på American Hospital, 194 vid Koç universitetssjukhus och 22 på MedAmericans ambulerande center för kirurgisk vård.

Rymliga patientrum med TV

Inför ditt besök kommer sjukhusets internationella avdelning för patientprogrammen att tillhandahålla planerade behandlingsplaner, kostnadsberäkningar, hjälpa till med tidsbokningar, tolktjänster, transport, logi samt hjälpa till med försäkringskontroller för att kunna informera dig om eventuellt ytterligare avgifter och kostnader.

Fräscha och rymliga badrum

På sjukhuset finns:

  • 192 patientrum
  • 55 intensivvårdssängar
  • 88 observationssängar
  • 8 enheter för kemoterapi
  • 200 undersökningsrum
  • 13 operationssalar

Vårdteam som tar helhetsgrepp

Moderna och rymliga patientrum

Vårdteam bestående av läkare, kirurger, sjuksköterskor, psykologer, terapeuter och annan vårdpersonal bildar en transparent cirkel kring patienten. Målet är att tillhandahålla individuellt anpassade sjukvårdstjänster med patientens bästa i centrum.

Plats för anhöriga

Patientrummen är rymliga med plats för anhöriga

Koç University Hospital tillhandahåller individuellt anpassade hälsovårdstjänster. Sjukhusen i Vehbi Koç Foundation erbjuder hälsovårdstjänster av hög standard enligt den lagstiftning och de riktlinjer som lagts fram i Världsdeklarationen om patienträttigheter.