Öppettider: Måndag-torsdag 10.00-15.00
+46 729 640800

PLANERA DITT BESÖK

_IMG8025

 

Inför ditt besök hjälper Meditours till med behandlingsplan, kostnadsberäkning, tidbokning, eventuella tolktjänster, transport till och från flygplatsen samt vid behöv en lista över hotell som sjukhuset har avtal med.

Du kommer att få fortlöpande information under alla faser av din vård, från de allra första inledande frågorna och funderingarna om medicinsk behandling. För att underlätta processen med att få behandling i ett främmande land inleder sjukhuset sitt stödprogram redan före din vistelse.

Det kan i vissa fall vara nödvändigt med läkarkonsultation för att fastställa kostnaderna, men i de flesta fall går det att uppskatta beloppet på slutfakturan i god tid före behandling. Internationella förfrågningar om behandling bedöms av en tvärvetenskaplig grupp.

Hur mycket dokumentation som behövs beror på vilken sjukdom du har eller vilken åkomma du vill behandla. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för vårdplaneringen.

Följande dokumentation kan i vissa fall behövas för att en korrekt förhandsbedömning ska kunna göras:

  • Medicinska rapporter, röntgen/datortomografi/MR-undersökningar, sjukdomsbild/rapporter, eventuella utskrivningspapper
  • Ditt nuvarande tillstånd
  • Kan du resa?
  • Har du någon annan sjukdom vi behöver veta om?

CHECKLISTA

Följande dokumentation behövs när du besöker våra sjukhus:

  • Pass eller nationellt ID-kort
  • På begäran ska medicinsk information och eventuella röntgenbilder tillhandahållas av din ordinarie läkare
  • På begäran ska du lämna en lista över dina nuvarande mediciner och kosttillskott
  • Försäkringsinformation